Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘samisk folkekunst’

Samisk Folkekunst bokomslagBoken er en del av den stort anlagte serien 10000 års nordisk folkekunst som kunstneren Asger Jorn planla i 1964-65. Serien skulle bestå av 32 bind, men hittil er utkommet 7 bind.

Jorn fikk med seg fotografen Franceschi som var berømt for sine vakre foto av kunstverker. De fikk fri tilgang til de nordiske museenes samlinger av folkekunst, og utvalget av gjenstander ble gjort av Jorn og Franceschi.

Samisk folkekunst består hovedsakelig av disse fantastisk vakre svarthvitt-fotoene. Gjenstandene som vises er stort sett av tre, metall og horn. Jorn komponerte boken. Første del er bilder av tre runebommer, så kommer en faglig tekst med illustrasjoner til, hvor også 7 av Johan Turis tegninger av reindriftssamenes liv er gjengitt. Fotoene er videre ordnet i diskré bolker etter hvilke museer de tilhører. På bildene står kun et nummer, så man må slå opp bak i boken for i lese de katalogopplysningene om hver enkelt gjenstand. Det er tydelig at det er den visuelle opplevelsen av gjenstandenes skjønnhet som er det viktigste i boken.

Litt uvanlig er det at mange av gjenstandene fra Finlands Nationalmuseum er fra det vestsibirske området, som jo ikke er samisk. «Asger Jorn har tilsynelatende set et stort slægtskap imellem samerne og disse sibirske folkeslag…» Derfor er disse bildene med, blandt annet mange husguder/gudedukker som man sjelden finner i det samiske materialet. I og med at opplysningene ikke står på hvert enkelt bilde, kan det være litt vanskelig å finne ut av dette for den som møter boken.

Samisk folkekunst,
Tekst: Tinna Møbjerg, Jens Rosing. Foto: Gérard Franceschi. Komposisjon: Asger Jorn.
Borgens Forlag, København, i samarbeid med Silkeborg museum, 2005.
ISBN 87-21-02512-6

Reklame

Read Full Post »