Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘samer’

"Vi er samer", DVD-cover

I denne oppgaven skal du analysere film, finne ut hva Gáldu er for noe og redesigne et DVD-cover.

Kompetansemål i kunst & håndverk etter 10. årstrinn: se lenger ned.

Intro:
Se gjennom hele eller deler av DVDen «Vi er Samer, en introduksjon til samiske forhold i Norge». (Se opplysninger om DVDen nederst.)

Filmanalyse:
Fordel filmsnutter i klassen individuelt eller gruppevis (13 snutter + intro).
Filmene kan ses på YouTube, men da med dårligere billedoppløsning. http://www.youtube.com/user/galduorg
Hva fortelles? På hvilken måte fortelles det? Analyser bruken av bilder. Billedutsnitt: total, halvtotal, nært, halvnært, ultranært og vekslingen mellom typer utsnitt. Hva slags lyd? Forholdet mellom bilder og lyd. Hva slags bilder er brukt (film, illustrasjon, animasjon ol)? Klipping, kamerabevegelser. Se http://www.nfi.no/barnunge/skolefilmutvalget/filmanalyse.html for hva du kan ha med i en filmanalyse. Presenter analysen for klassen.
Diskusjon: Hva er budskapet i DVDen som helhet? Hvem er målgruppa?

Undersøkelse:
Gáldu, ved Magne Ove Varsi, er produsenten av DVDen. Finn ut hva/hvem Gáldu er. http://www.galdu.org/web/index.php?giella1=nor

Grafisk design:
OPPDRAG Du skal lage et nytt cover for Gáldus «Vi er samer»-DVD.
(mer…)

Reklame

Read Full Post »