Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘duodje’

Nålehus fra Norsk Folkemuseums samling

Den typen ornamentikk som denne oppgaven baserer seg på brukes på gjendstander av horn, bein og tre i det sørsamiske/umesamiske området. Ornamentene rispes, snittes og skjæres inn i materialet med kniv.
Flettebåndsmønsteret er et av motivene i denne ornamentikken.
I denne oppgaven setter vi oss godt inn i hvordan flettebåndstrukturen er bygd opp ved å lage 2 eksempler selv på papir og deretter leter vi etter denne ornamentikken i gjenstander fra det sørsamiske området. (mer…)

Reklame

Read Full Post »

Samisk-hemslojd - bokomslagWiklunds forord fra 1921 er en innstendig oppfordring til samene om å holde det vakre tradisjonelle håndverket levende. Formålet med boken og redaksjonens oppdrag var å gi samene i Västerbotten, Sverige, en lærebok i ornamentikken som er typisk for deres område, som tilhører det sørsamisk/umesamiske området.

Boken har utførlige tegnede plansjer (av Folke Hoving) over ornamentikk med hovedvekt på to forskjellige typer: den som brukes på gjenstander av horn og tre og den som brukes i tinntrådbroderiet. Ornamentikken blir gjennomgått systematisk i plansjene fra de minste formelementer som så vises satt sammen i motiver, så border og flatemønstre. Deretter kommer tegninger som viser plassering av ornamentikken på gjenstander som f.eks. kopp, hornskje, kniv, og i tinntrådarbeider som lue, belte, bringeklede, pung og sele. Tanken er at håndverkeren skal øve seg på de enkleste elementene og etterhvert gå over til de sammensatte og rikere mønstrene. Det oppfordres også til at håndverkeren utvikler sin egne mønstre.

I teksten forklares ormamentikk, materialbruk og teknikk nøye, samt hvor gjenstandene kommer fra og hvem som har laget dem.

Mönsterbok för samisk hemslöyd i Västerbottens län, (1920)
forord av K.B. Wiklund, redaksjonskomité Andelius, Bergström, Hoving, Hampuson-Huldt,
Faksimileutgave, etterord av Roger Jacbsson, Umeå 1991,
Två Förläggare Bokförlag,
ISBN 91 85920 31 2

Read Full Post »

samisk_duodji_mediumSent høsten 2008 ble det holdt et seminar på Høgskolen i Oslo (HiO) om det samiske og dets mangfold.
Liv Klakegg Dahlin, koordinator for Etter- og videreutdanningsenheten ved HiO avd for estetiske fag,  holdt et innlegg om Duodji – et innblikk i begrepets fangfold. Hun snakket også om Gàvnos – samisk innhold i Kunnskapsløftet.
Doudje- i praktisk virke og undervisning var utgangspunktet for Katrine Trane Nilsen, høgskole- og faglærer i duodje på Karlebotn skole.
Unni Kjellmann er lektor i Kunst og håndverk ved Sykehusskolen i Oslo, og hun snakket om Samisk kunst og kultur i formingsfaget kunst og håndverk.
Denne bloggen om duodji og en Samisk bildedatabase på nettsiden Flickr er satt opp av og ble presentert av Helle Karine Stølevik, høgskolelektor ved Høgsolen i Oslo, avdeling for estetiske fag.

En liten oppsummering fra seminaret:
Det ble uttrykt ønske om et praktisk rettet kurs om ulike teknikker tilknyttet doudji i undervisningen. HiO vil forsøke å få til et slikt kurs, men vil i første omgang søke om midler til en satsning.
Vedrørende formidling kan et første steg være å gjøre bilder tilgjengelige gjennom Skolenettet, som Utdanningsdirektoratet ønsker. Videre kan det arbeides for å formidle bilder og blogg gjennom ressursdatabasen ved Najonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i Bodø.
Deltagerne ble videre oppfordret om å komme med innspill i form av bilder til bildedatabasen og dokumentere undervisningsopplegg og teknikker innenfor duodji.
Behovet for videreføring kom tydelig frem på seminaret, man ønsket kurs og materiell. Samisk høgskole og HiO ser nødvendigheten av å videreføre et samarbeid og sikre mer informasjon om fagfeltet.

Hele seminarprogrammet finner du her.

Read Full Post »

Perlebrodert pung av Astrid Enoksen

Perlebrodert pung av Astrid Enoksen

Perlebroderi er ofte brukt innenfor Duodji. På bildet vises en perlebrodert pung av Astrid Enoksen, der motivet er det samiske symbolet for sol. Se flere bilder på Enoksens hjemmeside

Read Full Post »

Tinnbrodert mannsbelte av Enoksen
Tinnbrodert mannsbelte av Enoksen
Ekteparet Astrid og Sune Enoksen jobber innenfor den samiske kunst og håndverkstradisjonen. På bildet sees et belte med tinnbroderi og sølvplater. Produktene er ofte laget i samarbeid mellom Astrid og Sune Enoksen. Gå inn på deres hjemmeside og se  bilder av deres arbeider.

Read Full Post »